Ing. Josef Skala, MBA, DBA

Rychle probíhající změny v tržním prostředí přinášejí podnikům hodně nejistot. Ty nutí zejména malé a střední podniky (MSP), být inovativní, stále revidovat své procesy, postupy a průběžně hodnotit a zvyšovat výkonnost podniku.

Malé a střední podniky (MSP) tvoří významnou součást světové vyspělé ekonomiky, jsou společensky důležité z hlediska zaměstnanosti a její ekonomické výkonnosti. V současném vysoce konkurenčním prostředí potřebují účinný a pro ně přijatelný systém strategického měření a řízení jejich výkonnosti, snížit reakční časy a rizika spojená se změnami v zákaznické struktuře.

Měření a strategické řízení výkonnosti MSP je dnes proto v celém světě v popředí zájmů podnikatelů, ekonomů, výzkumných pracovníků. Metody měření výkonnosti u MSP se zaměřují na objasnění a zdokonalování jejich strategie a propojením s operativním řízením, k zlepšení obchodních vztahů, zavedení předstihových ukazatelů, udržení se na trhu a k rozvoji jejich růstového potenciálu.

Strategické řízení výkonnosti a její hodnocení je v tomto prostředí pro podniky nutností. Cestou k dosažení úspěchu je přímá vazba třech základních rozhodujících faktorů: Strategie, výkonnost a cena.

O mně

Absolvent ČVUT Praha, fakulta strojní. Během své kariéry jsem pracoval v řadě funkcí jako: konstruktér, mistr nástrojárny, vedoucí operativního plánovaní, výrobní náměstek a obchodně ekonomický náměstek. Od roku 1993 do roku 2016 jsem řídil středně velký, velmi úspěšný podnik, vyrábějící písty do spalovacích motorů.

Kurzy:

Profesní tituly:

S mými odbornými články k problematice řízení výkonnosti malých a středních podniků (MSP):

je možné se seznámit na webu: Zde